Tra cứu thủ tục hành chính

Tìm thấy 2540 thủ tục

Mức độ 2
Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu D
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá CO- mẫu D
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.
Mức độ 2
Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật
Mức độ 2
Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật.
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật
Mức độ 2
Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật.
Mức độ 2
Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale - CFS) đối với Giống vật nuôi (bao gồm phôi, tinh, con giống vật nuôi); Thức ăn chăn nuôi, chất bổ sung vào thức ăn chăn nuôi, Môi trường pha chế, bảo quản tinh, phôi động vật; Vật tư, hóa chất chuyên dùng trong chăn nuôi
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale - CFS) đối với Giống vật nuôi (bao gồm phôi, tinh, con giống vật nuôi); Thức ăn chăn nuôi, chất bổ sung vào thức ăn chăn nuôi, Môi trường pha chế, bảo quản tinh, phôi động vật; Vật tư, hóa chất chuyên dùng trong chăn nuôi
Mức độ 2
Xác nhận của Chi cục Kiểm lâm đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu, lâm sản sau chế biến, lâm sản vận chuyển nội bộ giữa các điểm không cùng trên cùng địa bàn một tỉnh, TP trực thuộc TƯ (đối với công ty, doanh nghiệp) và xác nhận nguồn gốc động vật hoang dã thông thường.
Mức độ 2
Đóng dấu búa kiểm lâm.
Mức độ 2
Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng các loài động vật hoang dã thông thường vì mục đích thương mại.
Mức độ 2
Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã qui định tại phụ lục II, III của CITES.
Loading...