Tìm thấy 6569 thủ tục

Mức độ 2
Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu D
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá CO- mẫu D
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.
Mức độ 2
Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật
Mức độ 2
Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật.
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật
Mức độ 2
Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale - CFS) đối với Giống vật nuôi (bao gồm phôi, tinh, con giống vật nuôi); Thức ăn chăn nuôi, chất bổ sung vào thức ăn chăn nuôi, Môi trường pha chế, bảo quản tinh, phôi động vật; Vật tư, hóa chất chuyên dùng trong chăn nuôi
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale - CFS) đối với Giống vật nuôi (bao gồm phôi, tinh, con giống vật nuôi); Thức ăn chăn nuôi, chất bổ sung vào thức ăn chăn nuôi, Môi trường pha chế, bảo quản tinh, phôi động vật; Vật tư, hóa chất chuyên dùng trong chăn nuôi
Mức độ 2
Đăng ký xây dựng mô hình thuộc Chương trình, dự án khuyến nông, khuyến ngư
Mức độ 2
Dự án Khí sinh học (KSH)
Mức độ 2
Đóng dấu búa kiểm lâm.
Mức độ 2
Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng các loài động vật hoang dã thông thường vì mục đích thương mại.
Mức độ 2
Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã qui định tại phụ lục II, III của CITES.
Loading...