Tình hình xử lý hồ sơ năm 2020
Hồ sơ tiếp nhận
89.618
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
85.573
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 05/04/2020 09:50:13

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2020

thời gian cập nhật số liệu: 05/04/2020 09:50:13

Số lượt truy cập
1912840
Đang online: 14
Hôm qua: 27186
Tháng trước: 353461
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 963 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 1.198 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 1.192 hồ sơ
 • Quá hạn 6 hồ sơ
 • Tháng
  4/2020
  99,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 35.487 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 35.151 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 34.883 hồ sơ
 • Quá hạn 268 hồ sơ
 • Tháng
  3/2020
  99,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 35.148 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 33.600 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 33.312 hồ sơ
 • Quá hạn 288 hồ sơ
 • Tháng
  2/2020
  99,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 18.479 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 19.391 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 19.196 hồ sơ
 • Quá hạn 195 hồ sơ
 • Tháng
  1/2020
  99,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 29.114 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 28.024 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 27.784 hồ sơ
 • Quá hạn 240 hồ sơ
 • Tháng
  12/2019
  99,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 28.966 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 28.149 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 27.868 hồ sơ
 • Quá hạn 281 hồ sơ
 • Tháng
  11/2019
  99,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 39.176 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 37.555 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 37.126 hồ sơ
 • Quá hạn 429 hồ sơ
 • Tháng
  10/2019
  98,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 32.266 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 31.470 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 31.105 hồ sơ
 • Quá hạn 365 hồ sơ
 • Tháng
  9/2019
  98,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 31.875 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 31.221 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 30.904 hồ sơ
 • Quá hạn 317 hồ sơ
 • Tháng
  8/2019
  99,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 35.509 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 35.513 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 35.142 hồ sơ
 • Quá hạn 371 hồ sơ
 • Tháng
  7/2019
  99,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 29.961 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 29.777 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 29.208 hồ sơ
 • Quá hạn 569 hồ sơ
 • Tháng
  6/2019
  98,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 29.325 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 28.934 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 28.586 hồ sơ
 • Quá hạn 348 hồ sơ
 • Tháng
  5/2019
  98,8% đúng hạn
Giới thiệu

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến