Tình hình xử lý hồ sơ năm 2021
Hồ sơ tiếp nhận
278.987
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
273.394
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 18/10/2021 10:23:27

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2021

thời gian cập nhật số liệu: 18/10/2021 10:23:27

Số lượt truy cập
17192743
Đang online: 36
Hôm qua: 63799
Tháng trước: 1129491
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 17.499 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 18.356 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 17.454 hồ sơ
 • Quá hạn 902 hồ sơ
 • Tháng
  10/2021
  95,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 30.306 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 29.760 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 29.630 hồ sơ
 • Quá hạn 130 hồ sơ
 • Tháng
  9/2021
  99,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 34.257 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 34.009 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 33.771 hồ sơ
 • Quá hạn 238 hồ sơ
 • Tháng
  8/2021
  99,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 28.357 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 27.863 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 27.756 hồ sơ
 • Quá hạn 107 hồ sơ
 • Tháng
  7/2021
  99,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 33.850 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 33.070 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 32.858 hồ sơ
 • Quá hạn 212 hồ sơ
 • Tháng
  6/2021
  99,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 23.499 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 23.474 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 23.382 hồ sơ
 • Quá hạn 92 hồ sơ
 • Tháng
  5/2021
  99,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 32.318 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 33.355 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 31.572 hồ sơ
 • Quá hạn 1.783 hồ sơ
 • Tháng
  4/2021
  94,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 39.957 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 37.962 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 37.748 hồ sơ
 • Quá hạn 214 hồ sơ
 • Tháng
  3/2021
  99,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 16.000 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 16.771 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 16.627 hồ sơ
 • Quá hạn 144 hồ sơ
 • Tháng
  2/2021
  99,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 24.616 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 23.701 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 23.576 hồ sơ
 • Quá hạn 125 hồ sơ
 • Tháng
  1/2021
  99,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 27.520 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 26.937 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 26.760 hồ sơ
 • Quá hạn 177 hồ sơ
 • Tháng
  12/2020
  99,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 28.119 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 27.684 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 27.253 hồ sơ
 • Quá hạn 431 hồ sơ
 • Tháng
  11/2020
  98,4% đúng hạn
Giới thiệu

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN