Tình hình xử lý hồ sơ năm 2020
Hồ sơ tiếp nhận
144.477
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
138.644
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 03/06/2020 07:58:23

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2020

thời gian cập nhật số liệu: 03/06/2020 07:58:23

Số lượt truy cập
4583108
Đang online: 16
Hôm qua: 17375
Tháng trước: 1080895
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 4.064 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 3.902 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 3.826 hồ sơ
 • Quá hạn 76 hồ sơ
 • Tháng
  6/2020
  98,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 34.146 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 32.621 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 32.450 hồ sơ
 • Quá hạn 171 hồ sơ
 • Tháng
  5/2020
  99,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 17.998 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 17.821 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 17.685 hồ sơ
 • Quá hạn 136 hồ sơ
 • Tháng
  4/2020
  99,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 35.456 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 35.148 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 34.959 hồ sơ
 • Quá hạn 189 hồ sơ
 • Tháng
  3/2020
  99,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 35.116 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 33.599 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 33.311 hồ sơ
 • Quá hạn 288 hồ sơ
 • Tháng
  2/2020
  99,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 18.476 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 19.389 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 19.195 hồ sơ
 • Quá hạn 194 hồ sơ
 • Tháng
  1/2020
  99,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 29.105 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 28.023 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 27.783 hồ sơ
 • Quá hạn 240 hồ sơ
 • Tháng
  12/2019
  99,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 28.965 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 28.148 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 27.867 hồ sơ
 • Quá hạn 281 hồ sơ
 • Tháng
  11/2019
  99,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 39.174 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 37.553 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 37.124 hồ sơ
 • Quá hạn 429 hồ sơ
 • Tháng
  10/2019
  98,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 32.267 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 31.471 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 31.106 hồ sơ
 • Quá hạn 365 hồ sơ
 • Tháng
  9/2019
  98,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 31.875 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 31.221 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 30.904 hồ sơ
 • Quá hạn 317 hồ sơ
 • Tháng
  8/2019
  99,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 35.509 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 35.513 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 35.142 hồ sơ
 • Quá hạn 371 hồ sơ
 • Tháng
  7/2019
  99,0% đúng hạn
Giới thiệu

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN