Tình hình xử lý hồ sơ năm 2020
Hồ sơ tiếp nhận
232.504
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
225.919
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 14/08/2020 03:33:10

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2020

thời gian cập nhật số liệu: 14/08/2020 03:33:10

Số lượt truy cập
5702279
Đang online: 30
Hôm qua: 19645
Tháng trước: 531908
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 14.175 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 13.917 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 13.834 hồ sơ
 • Quá hạn 83 hồ sơ
 • Tháng
  8/2020
  99,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 37.651 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 38.460 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 38.237 hồ sơ
 • Quá hạn 223 hồ sơ
 • Tháng
  7/2020
  99,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 40.768 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 38.865 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 38.581 hồ sơ
 • Quá hạn 284 hồ sơ
 • Tháng
  6/2020
  99,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 34.121 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 32.615 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 32.444 hồ sơ
 • Quá hạn 171 hồ sơ
 • Tháng
  5/2020
  99,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 17.991 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 17.819 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 17.684 hồ sơ
 • Quá hạn 135 hồ sơ
 • Tháng
  4/2020
  99,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 35.450 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 35.145 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 34.964 hồ sơ
 • Quá hạn 181 hồ sơ
 • Tháng
  3/2020
  99,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 35.106 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 33.594 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 33.312 hồ sơ
 • Quá hạn 282 hồ sơ
 • Tháng
  2/2020
  99,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 18.471 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 19.388 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 19.195 hồ sơ
 • Quá hạn 193 hồ sơ
 • Tháng
  1/2020
  99,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 29.099 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 28.027 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 27.787 hồ sơ
 • Quá hạn 240 hồ sơ
 • Tháng
  12/2019
  99,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 28.963 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 28.148 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 27.867 hồ sơ
 • Quá hạn 281 hồ sơ
 • Tháng
  11/2019
  99,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 39.171 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 37.555 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 37.126 hồ sơ
 • Quá hạn 429 hồ sơ
 • Tháng
  10/2019
  98,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 32.267 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 31.476 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 31.111 hồ sơ
 • Quá hạn 365 hồ sơ
 • Tháng
  9/2019
  98,8% đúng hạn
Giới thiệu

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN