Tình hình xử lý hồ sơ năm 2021
Hồ sơ tiếp nhận
39.064
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
36.077
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 26/02/2021 08:22:57

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2021

thời gian cập nhật số liệu: 26/02/2021 08:22:57

Số lượt truy cập
8964764
Đang online: 22
Hôm qua: 18686
Tháng trước: 521484
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 14.513 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 15.253 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 15.109 hồ sơ
 • Quá hạn 144 hồ sơ
 • Tháng
  2/2021
  99,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 24.697 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 23.594 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 23.466 hồ sơ
 • Quá hạn 128 hồ sơ
 • Tháng
  1/2021
  99,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 27.454 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 26.935 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 26.755 hồ sơ
 • Quá hạn 180 hồ sơ
 • Tháng
  12/2020
  99,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 28.147 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 27.694 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 27.263 hồ sơ
 • Quá hạn 431 hồ sơ
 • Tháng
  11/2020
  98,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 35.833 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 35.647 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 35.348 hồ sơ
 • Quá hạn 299 hồ sơ
 • Tháng
  10/2020
  99,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 39.560 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 38.944 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 38.605 hồ sơ
 • Quá hạn 339 hồ sơ
 • Tháng
  9/2020
  99,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 35.358 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 34.699 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 34.547 hồ sơ
 • Quá hạn 152 hồ sơ
 • Tháng
  8/2020
  99,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 37.642 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 38.463 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 38.240 hồ sơ
 • Quá hạn 223 hồ sơ
 • Tháng
  7/2020
  99,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 40.765 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 38.872 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 38.588 hồ sơ
 • Quá hạn 284 hồ sơ
 • Tháng
  6/2020
  99,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 34.121 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 32.625 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 32.454 hồ sơ
 • Quá hạn 171 hồ sơ
 • Tháng
  5/2020
  99,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 17.992 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 17.824 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 17.689 hồ sơ
 • Quá hạn 135 hồ sơ
 • Tháng
  4/2020
  99,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 35.437 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 35.151 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 34.970 hồ sơ
 • Quá hạn 181 hồ sơ
 • Tháng
  3/2020
  99,5% đúng hạn
Giới thiệu

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN