Mức độ 2  Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích

Ký hiệu thủ tục: 2.000809.000.00.00.H31
Lượt xem: 338
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

BHXH tỉnh/BHXH huyện theo phân cấp giải quyết

 

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội
Cách thức thực hiện

1. NLĐ lựa chọn nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết theo một trong các hình thức sau:

- Qua giao dịch điện tử (kèm hồ sơ giấy hoặc không kèm hồ sơ giấy);

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Trực tiếp tại cơ quan BHXH.

2. NLĐ nhận trợ cấp bằng một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Thông qua tài khoản ngân hàng của NLĐ.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


Tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


- Quyết định về việc hưởng tiếp chế độ BHXH hàng tháng (Mẫu số 11-HSB);- Thẻ BHYT.


Lệ phí


Không


Phí


KHÔNG


Căn cứ pháp lý


- Luật BHXH số 58/2014/QH13;- Nghị định số 115/2015/NĐ-CP;- Nghị định số 134/2015/NĐ-CP;- Nghị định số 33/2016/NĐ-CP;- Nghị định số 166/2016/NĐ-CP;- Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH;- Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH;- Quyết định số 595/QĐ-BHXH;- Quyết định 838/QĐ-BHXH;- Quyết định số 166/QĐ-BHXH.


1. Bước 1:

a) NLĐ lập hồ sơ theo quy định, nộp cho BHXH huyện hoặc BHXH tỉnh nơi chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trước khi đi tù hoặc xuất cảnh hoặc mất tích.

b) Trường hợp giao dịch điện tử: NLĐ đăng ký nhận mã xác thực và gửi hồ sơ điện tử đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN, trường hợp không chuyển hồ sơ giấy sang định dạng điện tử thì gửi hồ sơ giấy cho cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính công ích.

2. Bước 2:

a) Cơ quan BHXH tiếp nhận đủ hồ sơ từ NLĐ; đối chiếu với bản chính đối với thành phần hồ sơ là bản sao không có chứng thực và trả lại bản chính cho người nộp.

b) Giải quyết và trả kết quả giải quyết cho NLĐ; tổ chức chi trả cho người hưởng.

1. Bản chính Đơn đề nghị (Mẫu số 14-HSB);

2. Bản sao Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù hoặc Giấy đặc xá ra tù trước thời hạn hoặc bản sao Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc miễn hoặc tạm hoãn chấp hành hình phạt tù đối với trường hợp hưởng tiếp BHXH hàng tháng do chấp hành xong hình phạt tù giam từ ngày 01/01/1995 đến trước ngày 01/01/2016;

3. Bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc trở về nước định cư hợp pháp đối với người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp;

4. Bản sao Quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án hủy bỏ Quyết định tuyên bố mất tích đối với người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích

File mẫu:

  • Bản chính Đơn đề nghị (Mẫu số 14-HSB); Tải về

a) Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng mà bị phạt tù, chấp hành xong hình phạt tù giam từ ngày 01/01/1995 đến trước ngày 01/01/2016

b) Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng xuất cảnh trái phép nay trở về nước định cư hợp pháp

c) Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH bị mất tích nay về được Tòa án hủy Quyết định tuyên bố mất tích