Tìm thấy 442 thủ tục

Mức độ 4
Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng
Mức độ 3
Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng cấp xã
Mức độ 4
Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh
Mức độ 3
Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh
Mức độ 2
Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm
Mức độ 2
Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ trong trường hợp Giấy phép hoạt động mất, hỏng, rách
Mức độ 3
Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số
...