Tìm thấy 442 thủ tục

Mức độ 4
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.
Mức độ 4
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.
Mức độ 4
Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của UBND huyện/thành phố
Mức độ 4
Thủ tục Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Mức độ 3
Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học.
Mức độ 3
Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại.
Mức độ 4
Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại.
Mức độ 4
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục.
Mức độ 4
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại.
Mức độ 4
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục.
Mức độ 4
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại.
Mức độ 4
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục.
Mức độ 4
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại.
Mức độ 4
Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
Mức độ 4
Chuyển đổi trường trung học, tiểu học tư thục, trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
...