Tìm thấy 438 thủ tục

Mức độ 2
Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT (Thực hiện đối với trường hợp cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng; cấp lại, đổi thẻ BHYT)
Mức độ 2
Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH
Mức độ 2
Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Mức độ 2
Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT
Mức độ 2
Giải quyết hưởng chế độ thai sản (Thực hiện đối với trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi)
Mức độ 2
Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích
Mức độ 2
Cấp đổi, cấp lại sổ tạm trú
Mức độ 2
Cấp giấy chuyển hộ khẩu
Mức độ 2
Cấp lại, cấp đổi sổ hộ khẩu
Mức độ 2
Đăng ký sang tên, di chuyển xe từ tỉnh này sang tỉnh khác
Mức độ 2
Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh
Mức độ 2
Đăng ký tạm trú
Mức độ 2
Đăng ký thường trú
Mức độ 2
Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu
Mức độ 2
Điều chỉnh thay đổi trong sổ tạm trú
...