CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Thành phố Hưng Yên
Lĩnh vực: Công an
Thủ tục: Cấp lại, cấp đổi sổ hộ khẩu
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả Trực tiếp tại công an cấp xã.

Thành phần hồ sơ cần nộp

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

Trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu phải có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi đăng ký thường trú vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

+ Sổ hộ khẩu (đối với trường hợp đổi sổ hộ khẩu do bị hư hỏng) hoặc sổ hộ khẩu gia đình, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể (đối với trường hợp đổi từ mẫu sổ cũ đổi sang mẫu sổ mới).

Lệ phí
7.500 đồng/lần cấp
Yêu cầu điều kiện thực hiện
Không
Số lượng hồ sơ

01 bộ