CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Thành phố Hưng Yên
Lĩnh vực: Công an
Thủ tục: Đăng ký thường trú
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả Trực tiếp tại công an cấp xã

Thành phần hồ sơ cần nộp

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (mẫu HK02);

+ Bản khai nhân khẩu (mẫu HK01);

+ Giấy chuyển hộ khẩu đối với trường hợp: chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh; chuyển đi ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

+ Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 107/2007/NĐ-CP, trừ trường hợp được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình.

Lệ phí
7.500 đồng/ lần cấp
Yêu cầu điều kiện thực hiện
Không
Số lượng hồ sơ

01 bộ