CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Thành phố Hưng Yên
Lĩnh vực: Công an
Thủ tục: Cấp đổi, cấp lại sổ tạm trú
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả Trực tiếp tại công an cấp xã

Thành phần hồ sơ cần nộp

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;

+ Sổ tạm trú bị hư hỏng (đối với trường hợp đổi sổ).

Lệ phí
7.500 đồng/lần cấp
Yêu cầu điều kiện thực hiện
Không
Số lượng hồ sơ

01 bộ