Tra cứu hồ sơ trực tuyến

Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 23386 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
25480517102929
 • - Về việc: Đăng ký lập hộ kinh doanh (Đăng ký lập hộ kinh doanh).
 • HOÀNG VĂN CÔNG (145073457)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 11:13:40
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 11:13:40
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 11:16:47
 • Hồ sơ 25480517102929 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Thành phố Hưng Yên
2
25480517102908
 • - Về việc: Đăng ký lập hộ kinh doanh (Đăng ký lập hộ kinh doanh).
 • TRỊNH THỊ HỒNG PHÚC (145396007)
 • - Ngày nộp: 30/10/2017 15:44:21
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2017 15:44:21
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 15:44:21
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 11:16:47
 • Hồ sơ 25480517102908 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Thành phố Hưng Yên
3
25480517102907
 • - Về việc: Đăng ký lập hộ kinh doanh (Đăng ký lập hộ kinh doanh).
 • PHẠM VĂN QUẢN (145125825)
 • - Ngày nộp: 30/10/2017 15:25:42
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2017 15:25:42
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 15:25:42
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 11:16:47
 • Hồ sơ 25480517102907 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Thành phố Hưng Yên
4
25480517102904
 • - Về việc: Đăng ký lập hộ kinh doanh (Đăng ký lập hộ kinh doanh).
 • NGUYỄN ĐỨC TÂM (145410587)
 • - Ngày nộp: 30/10/2017 09:45:02
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2017 09:45:02
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 09:45:02
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 11:16:47
 • Hồ sơ 25480517102904 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Thành phố Hưng Yên
5
25480517102903
 • - Về việc: Đăng ký lập hộ kinh doanh (Đăng ký lập hộ kinh doanh).
 • ĐOÀN VĂN BA (145530392)
 • - Ngày nộp: 30/10/2017 09:39:08
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2017 09:39:08
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 09:39:08
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 11:16:47
 • Hồ sơ 25480517102903 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Thành phố Hưng Yên
6
25480517102896
 • - Về việc: Đăng ký lập hộ kinh doanh (Đăng ký lập hộ kinh doanh).
 • VŨ VĂN TỚI
 • - Ngày nộp: 30/10/2017 08:43:54
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2017 08:43:54
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 08:43:54
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 11:16:47
 • Hồ sơ 25480517102896 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Thành phố Hưng Yên
7
25530217090399
 • - Về việc: Cấp mới chứng chỉ hành nghề dược đối với công dân Việt Nam
 • ĐẶNG THU HUYỀN
 • - Ngày nộp: 20/09/2017 09:34:06
 • - Ngày tiếp nhận: 20/09/2017 09:34:06
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 09:34:06
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 09:34:26
 • Hồ sơ 25530217090399 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn Phòng Sở Y Tế
8
25541816100172
 • - Về việc: Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh DAĐT điều chỉnh Trạm kinh doanh sản phẩm dầu khí - Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình
 • HỒ THỊ BÍCH HỢP (145345597)
 • - Ngày nộp: 24/10/2016 15:20:38
 • - Ngày tiếp nhận: 24/10/2016 15:20:38
 • - Ngày dự kiến trả: 29/11/2016 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2016 08:56:34
 • Hồ sơ 25541816100172 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Sở KHĐT
9
25541816100149
 • - Về việc: Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Dự án đầu tư điều chỉnh Nhà máy chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Trung Sơn - Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Trung Sơn Hưng Yên
 • ĐINH THỊ KIM CÚC (024737183)
 • - Ngày nộp: 05/10/2016 10:56:44
 • - Ngày tiếp nhận: 05/10/2016 10:56:44
 • - Ngày dự kiến trả: 09/11/2016 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2016 07:20:17
 • Hồ sơ 25541816100149 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Sở KHĐT
10
25480517082238
 • - Về việc: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh (Đăng ký lập hộ kinh doanh).
 • NGUYỄN VĂN BA
 • - Ngày nộp: 29/08/2017 15:23:12
 • - Ngày tiếp nhận: 29/08/2017 15:23:12
 • - Ngày dự kiến trả: 01/09/2017 15:23:12
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2017 10:04:09
 • Hồ sơ 25480517082238 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Thành phố Hưng Yên
11
25480517082240
 • - Về việc: Đăng ký lập hộ kinh doanh (Đăng ký lập hộ kinh doanh). (Đăng ký lập hộ kinh doanh).
 • LÊ THỊ THANH THÚY (033184003404)
 • - Ngày nộp: 30/08/2017 10:28:57
 • - Ngày tiếp nhận: 30/08/2017 10:28:57
 • - Ngày dự kiến trả: 01/09/2017 10:28:57
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2017 10:04:04
 • Hồ sơ 25480517082240 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Thành phố Hưng Yên
12
25480517082241
 • - Về việc: Đăng ký lập hộ kinh doanh (Đăng ký lập hộ kinh doanh). (Đăng ký lập hộ kinh doanh).
 • LÊ MINH NHẬT (145353091)
 • - Ngày nộp: 30/08/2017 10:37:19
 • - Ngày tiếp nhận: 30/08/2017 10:37:19
 • - Ngày dự kiến trả: 01/09/2017 10:37:19
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2017 10:03:56
 • Hồ sơ 25480517082241 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Thành phố Hưng Yên
13
25480517082242
 • - Về việc: Đăng ký lập hộ kinh doanh (Đăng ký lập hộ kinh doanh). (Đăng ký lập hộ kinh doanh).
 • TRẦN THỊ NHAM (145228902)
 • - Ngày nộp: 30/08/2017 10:39:58
 • - Ngày tiếp nhận: 30/08/2017 10:39:58
 • - Ngày dự kiến trả: 01/09/2017 10:39:58
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2017 10:03:51
 • Hồ sơ 25480517082242 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Thành phố Hưng Yên
14
25480517082249
 • - Về việc: Đăng ký lập hộ kinh doanh (Đăng ký lập hộ kinh doanh). (Đăng ký lập hộ kinh doanh).
 • ĐOÀN XUÂN KHOÁT
 • - Ngày nộp: 30/08/2017 14:22:09
 • - Ngày tiếp nhận: 30/08/2017 14:22:09
 • - Ngày dự kiến trả: 01/09/2017 14:22:09
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2017 10:03:45
 • Hồ sơ 25480517082249 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Thành phố Hưng Yên
15
25480517082132
 • - Về việc: Hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
 • DƯƠNG MẠNH THẮNG
 • - Ngày nộp: 21/08/2017 16:09:36
 • - Ngày tiếp nhận: 21/08/2017 16:09:36
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 16:09:36
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2017 09:42:30
 • Hồ sơ 25480517082132 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng LĐ -TBXH Thành phố Hưng Yên