Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 31338 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
25480517102929
 • - Về việc: Đăng ký lập hộ kinh doanh (Đăng ký lập hộ kinh doanh).
 • HOÀNG VĂN CÔNG (145073457)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 11:13:40
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 11:13:40
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 11:16:47
  Hồ sơ 25480517102929 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Thành phố Hưng Yên
2
25480517102908
 • - Về việc: Đăng ký lập hộ kinh doanh (Đăng ký lập hộ kinh doanh).
 • TRỊNH THỊ HỒNG PHÚC (145396007)
 • - Ngày nộp: 30/10/2017 15:44:21
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2017 15:44:21
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 15:44:21
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 11:16:47
  Hồ sơ 25480517102908 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Thành phố Hưng Yên
3
25480517102907
 • - Về việc: Đăng ký lập hộ kinh doanh (Đăng ký lập hộ kinh doanh).
 • PHẠM VĂN QUẢN (145125825)
 • - Ngày nộp: 30/10/2017 15:25:42
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2017 15:25:42
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 15:25:42
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 11:16:47
  Hồ sơ 25480517102907 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Thành phố Hưng Yên
4
25480517102904
 • - Về việc: Đăng ký lập hộ kinh doanh (Đăng ký lập hộ kinh doanh).
 • NGUYỄN ĐỨC TÂM (145410587)
 • - Ngày nộp: 30/10/2017 09:45:02
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2017 09:45:02
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 09:45:02
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 11:16:47
  Hồ sơ 25480517102904 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Thành phố Hưng Yên
5
25480517102903
 • - Về việc: Đăng ký lập hộ kinh doanh (Đăng ký lập hộ kinh doanh).
 • ĐOÀN VĂN BA (145530392)
 • - Ngày nộp: 30/10/2017 09:39:08
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2017 09:39:08
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 09:39:08
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 11:16:47
  Hồ sơ 25480517102903 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Thành phố Hưng Yên
6
25480517102896
 • - Về việc: Đăng ký lập hộ kinh doanh (Đăng ký lập hộ kinh doanh).
 • VŨ VĂN TỚI
 • - Ngày nộp: 30/10/2017 08:43:54
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2017 08:43:54
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 08:43:54
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 11:16:47
  Hồ sơ 25480517102896 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Thành phố Hưng Yên
7
25530217090399
 • - Về việc: Cấp mới chứng chỉ hành nghề dược đối với công dân Việt Nam
 • ĐẶNG THU HUYỀN
 • - Ngày nộp: 20/09/2017 09:34:06
 • - Ngày tiếp nhận: 20/09/2017 09:34:06
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 09:34:06
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 09:34:26
  Hồ sơ 25530217090399 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn Phòng Sở Y Tế
8
25541816100172
 • - Về việc: Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh DAĐT điều chỉnh Trạm kinh doanh sản phẩm dầu khí - Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình
 • HỒ THỊ BÍCH HỢP (145345597)
 • - Ngày nộp: 24/10/2016 15:20:38
 • - Ngày tiếp nhận: 24/10/2016 15:20:38
 • - Ngày dự kiến trả: 29/11/2016 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2016 08:56:34
  Hồ sơ 25541816100172 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Sở KHĐT
9
25541816100149
 • - Về việc: Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Dự án đầu tư điều chỉnh Nhà máy chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Trung Sơn - Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Trung Sơn Hưng Yên
 • ĐINH THỊ KIM CÚC (024737183)
 • - Ngày nộp: 05/10/2016 10:56:44
 • - Ngày tiếp nhận: 05/10/2016 10:56:44
 • - Ngày dự kiến trả: 09/11/2016 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2016 07:20:17
  Hồ sơ 25541816100149 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Sở KHĐT
10
25442018080384
 • - Về việc: Tách sổ hộ khẩu
 • VŨ ĐÌNH ĐÔNG
 • - Ngày nộp: 31/08/2018 21:53:53
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2018 21:53:53
 • - Ngày dự kiến trả: 05/09/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 21:54:26
  Hồ sơ 25442018080384 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Cương Chính
11
25442018080383
 • - Về việc: Cấp lại, cấp đổi sổ hộ khẩu
 • BÙI THỊ DẠ
 • - Ngày nộp: 31/08/2018 21:49:56
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2018 21:49:56
 • - Ngày dự kiến trả: 06/09/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 21:50:35
  Hồ sơ 25442018080383 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Cương Chính
12
25442018080382
 • - Về việc: Cấp giấy chuyển hộ khẩu
 • NGUYỄN HỮU HOÀNG
 • - Ngày nộp: 31/08/2018 21:48:45
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2018 21:48:45
 • - Ngày dự kiến trả: 05/09/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 21:49:09
  Hồ sơ 25442018080382 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Cương Chính
13
25442018080381
 • - Về việc: Đăng ký thường trú
 • VŨ ĐÌNH TIẾN
 • - Ngày nộp: 31/08/2018 21:47:27
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2018 21:47:27
 • - Ngày dự kiến trả: 24/09/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 21:47:58
  Hồ sơ 25442018080381 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Cương Chính
14
25442018080380
 • - Về việc: Tách sổ hộ khẩu
 • VŨ ĐÌNH TIẾN
 • - Ngày nộp: 31/08/2018 21:36:41
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2018 21:36:41
 • - Ngày dự kiến trả: 05/09/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 21:37:10
  Hồ sơ 25442018080380 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Cương Chính
15
25442018080379
 • - Về việc: Tách sổ hộ khẩu
 • VŨ ĐÌNH TÁ
 • - Ngày nộp: 31/08/2018 21:35:23
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2018 21:35:23
 • - Ngày dự kiến trả: 05/09/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 21:35:51
  Hồ sơ 25442018080379 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Cương Chính