Mức độ 3  Cấp giấy phép xuất bản bản tin

Ký hiệu thủ tục: BC_03
Lượt xem: 2190
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Báo chí
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; - Nộp qua hệ thống bưu chính.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


30 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


Giấy phép xuất bản bản tin


Lệ phí


Theo quy định của Bộ Tài chính


Phí


Theo quy định của Bộ Tài chính


Căn cứ pháp lý- Luật Báo chí ngày 05/4/2016; - Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.- Cơ quan, tổ chức ở trung ương; cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu xuất bản bản tin gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cấp giấy phép xuất bản bản tin; trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do

- Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin - Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu quyết định thành lập, giấy phép thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương (đối với tổ chức nước ngoài tại Việt Nam); - Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin. - Mẫu trình bày tên gọi của bản tin và bản dịch tiếng Việt được công chứng (đối với tên gọi bản tin thể hiện bằng tiếng nước ngoài)..

File mẫu:

  • Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin Tải về
  • Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin Tải về

Điều kiện cấp giấy phép xuất bản bản tin bao gồm: a, Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin. b, Tổ chức bộ máy hoạt động phù hợp bảo đảm cho việc xuất bản bản tin; c, Xác định rõ tên bản tin, mục đích xuất bản và nội dung thông tin, đối tượng phục vụ, phạm vi phát hành, ngôn ngữ thể hiện, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in; d, Có địa điểm làm việc chính thức và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc xuất bản bản tin