Mức độ 3  Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

Ký hiệu thủ tục: CP04
Lượt xem: 2306
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Thông tin và Truyền thông - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông - Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bưu chính
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông; - Qua hệ thống bưu chính.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


Giấy phép


Lệ phí


- Mức phí thẩm định cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được: 1.250.000 đồng - Mức lệ phí cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính: 100.000 đồng.


Phí


Theo quy định


Căn cứ pháp lý


- Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010;
- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 hướng dẫn một số nội dung của Luật Bưu chính;
- Thông tư số 185/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động và lệ phí cấp giấy phép trong hoạt động bưu chính.


- Trường hợp giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, doanh nghiệp khai báo đầy đủ và chính xác thông tin trong hồ sơ cũng như nộp các giấy tờ cần thiết kèm theo trong hồ sơ (theo quy định tại Khoản 2, Điều 13 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011).

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ về Sở Thông tin và Truyền thông xin cấp giấy phép để hoạt động

- Việc cấp lại giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 13 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011).

(Quy định tại Khoản 2, Điều 13 Nghị định số 47/2011/NĐ- CP ngày 17/6/2011) bao gồm: - Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính; - Bản gốc giấy phép bưu chính còn thời hạn sử dụng, nhưng bị hư hỏng không sử dụng được Số lượng hồ sơ: 01 bộ là bản gốc

File mẫu:

  • Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính; Tải về

Không