Tra cứu thủ tục hành chính

Tìm thấy 2540 thủ tục

Mức độ 2
Tiếp nhận hồ sơ về xây dựng công trình.
Mức độ 2
Cấp giấy Công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng (cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm).
Mức độ 2
Cấp lại giấy Công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng (cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm).
Mức độ 2
Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn.
Mức độ 2
Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống.
Mức độ 2
Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng và phân bón.
Mức độ 2
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón
Mức độ 2
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón
Mức độ 2
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
Mức độ 2
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
Mức độ 2
Thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo phân bón và đăng ký hội thảo phân bón
Mức độ 2
Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh
Mức độ 2
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y.
Mức độ 2
Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y .
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y .
Loading...