Tìm thấy 6569 thủ tục

Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận).
Mức độ 2
Tiếp nhận hồ sơ về xây dựng công trình.
Mức độ 2
Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương
Mức độ 2
Cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 01 m trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.
Mức độ 2
Gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương.
Mức độ 2
Cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được quy định tại khoản 1,2,6,7,8,10 điều 1 quyết định 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương
Mức độ 2
Cấp phép cho các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng tới vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi lợi thuộc thẩm quyền giải quyết
Mức độ 2
Cấp phép cho hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc TW
Mức độ 2
Cấp phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các tỉnh
Mức độ 2
Cấp Giấy Chứng nhận cho các cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống thuỷ sản
Mức độ 2
Tiếp nhận hồ sơ đãng ký, ra thông báo tiếp nhận công bố hợp quy
Mức độ 2
Đăng ký Kiểm tra, xác nhận chất lượng đối với thức ăn thủy sản xuất khẩu, nhập khẩu, triệu hồi, bị trả lại
Mức độ 2
Thủ tục kiểm tra, cấp giấy chứng nhận cơ sở nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững
Mức độ 2
Công bố chất lượng giống thủy sản
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký tàu cá, bè cá và các cấu trúc nổi khác phục vụ cho hoạt động thủy sản
Loading...