Tra cứu thủ tục hành chính

Tìm thấy 2540 thủ tục

Mức độ 2
Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quí hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam, không qui định tại các Phụ lục của Công ước CITES.
Mức độ 2
Cấp đổi Giấy chứng nhận trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã (ĐVHD).
Mức độ 2
Thu hồi Giấy chứng nhận trại nuôi sinh sản, sinh trưởng ĐVHD.
Mức độ 2
Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt.
Mức độ 2
Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu.
Mức độ 2
Giao nộp gấu cho Nhà nước.
Mức độ 2
Cấp phép tiếp nhận gấu.
Mức độ 2
Cấp giấy phép vận chuyển gấu đã gắn chíp điện tử.
Mức độ 2
Thu hồi Giấy chứng nhận trại nuôi Gấu (Đối với trường hợp chủ trại tự nguyện giao nộp gấu, gấu chết, Gấu chuyển đi).
Mức độ 2
Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Mức độ 2
Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm lần đầu.
Mức độ 2
Cấp Giấy xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm.
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản .
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn).
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận).
Loading...