Tìm thấy 6569 thủ tục

Mức độ 2
Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp
Mức độ 2
Cấp Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư đăng ký trong các khu công nghiệp.
Mức độ 2
Sửa đổi bổ sung Giấy phép kinh doanh liên quan đến nội dung hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá.
Mức độ 2
Sửa đổi bổ sung thông tin đăng ký trong Giấy phép kinh doanh.
Mức độ 2
Cấp lại Giấy phép kinh doanh.
Mức độ 2
Giải quyết khiếu nại lần đầu
Mức độ 2
Giải quyết khiếu nại lần hai
Mức độ 2
Giải quyết tố cáo
Mức độ 2
Tiếp công dân
Mức độ 2
Xử lý đơn, thư
Mức độ 2
Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp
Mức độ 2
Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động
Mức độ 2
Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động
Mức độ 2
Báo cáo về việc thay đổi nguời quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động
Loading...