Tìm thấy 2309 thủ tục

Mức độ 2
Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở
Mức độ 3
Đề nghị cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Mức độ 3
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Mức độ 3
Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước)
Mức độ 2
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt thuộc địa giới hành chính do cấp xã quản lý.
Mức độ 2
Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ tại nông thôn
Mức độ 2
Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại nông thôn
Mức độ 2
Gia hạn giấy phép xây dựng do Uỷ ban nhân dân xã cấp
Mức độ 2
Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn
Mức độ 2
Cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn
Mức độ 2
Báo cáo Kinh tế kỹ thuật xây dựng xây dựng công trình(Dự án)
Mức độ 2
Chủ trương đầu tư công trình (Dự án)
Mức độ 3
Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình
Mức độ 2
Nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình(Dự án)
Loading...