Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 3 Thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

Cơ quan giải quyết Sở Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực Bưu chính

Loading...