Thủ tục cấp lại giấy phép lái xe có cần lên chụp ảnh

Đỗ Thị Thanh Phúc — lúc 15:15:17 ngày 08/07/2015

Thủ tục cấp lại giấy phép lái xe có cần lên chụp ảnh

Trả lời

Công dân phải đến trực tiếp để chụp ảnh

Quản trị hệ thống — lúc 15:24:35 ngày 08/07/2015

Quay lại danh sách câu hỏi