Anh, chị cho tôi hỏi về việc đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân thì cần những thủ tục gì? Thời gian giải quyết là bao nhiêu lâu?

NGUYỄN ĐỖ DIỄM QUỲNH — lúc 09:38:55 ngày 06/12/2016

Anh, chị cho tôi hỏi về việc đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân thì cần những thủ tục gì? Thời gian giải quyết là bao nhiêu lâu?

Trả lời

Chào bạn, mình xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau:
Việc đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân yêu cầu những thành phần hồ sơ như sau:
- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 05-ĐK-TCT
- Bản sao không yêu cầu chứng thực Chứng minh nhân dân hoặc chứng minh quân đội hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài.
Thời hạn giải quyết thủ tục chậm nhất không quá 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do Người nộp thuế kê khai sai sót).

Quản trị hệ thống — lúc 09:42:27 ngày 06/12/2016

Quay lại danh sách câu hỏi