Em muốn hỏi là em bị mất chứng minh thư thì làm lại ở đâu và mất bao nhiêu thời gian ạ?

Đỗ Thị Thanh Phúc 1 — lúc 09:32:24 ngày 06/12/2016

Em muốn hỏi là em bị mất chứng minh thư thì làm lại ở đâu và mất bao nhiêu thời gian ạ?

Trả lời

Chào bạn, mình xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau:
Theo điểm b khoản 1 Điều 6 Nghị định 05/1999/NĐ-CP về Chứng minh nhân dân quy định cấp lại Chứng minh nhân dân như sau:

“1. Công dân quy định tại khoản 1 Điều 3 có nghĩa vụ phải đến cơ quan công an làm thủ tục cấp Chứng minh nhân dân :

b. Đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân theo Điều 5 Nghị định này như sau:

- Đơn trình bày rõ lý do xin đổi chứng minh hoặc cấp lại có xác nhận của công an xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;

- Xuất trình hộ khẩu thường trú;

- Xuất trình quyết định thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh;

- Chụp ảnh;

- In vân tay hai ngón trỏ;

- Khai tờ khai xin cấp Chứng minh nhân dân;

- Nộp lại Chứng minh nhân dân đã hết hạn sử dụng, hư hỏng hoặc có thay đổi nội dung theo quy định tại các điểm c, d, e Điều 5 Nghị định này.”
Hồ sơ để xin cấp lại chứng minh nhân dân trường hợp bị mất như sau :

- Sổ hộ khẩu;

- Đơn đề nghị theo mẫu CM3 (có ảnh đóng dấu giáp lai và có xác nhận của công an phường, huyện, thị trấn nơi đăng ký thường trú);

- 02 ảnh 3x4;

Hồ sơ nộp tại Công an phường, huyện, thị trấn nơi đăng ký thường trú tại Bình Dương, sau đó sẽ điền vào tờ khai cấp giấy CMND và lăn tay.

Trong thời hạn 15 ngày đối với thành phố, thị xã và 30 ngày đối với các địa bàn khác tính từ ngày công dân nộp đủ giấy tờ hợp lệ và làm xong thủ tục cấp lại giấy Chứng minh nhân dân.

Trần Thị Nhung — lúc 09:33:27 ngày 06/12/2016

Quay lại danh sách câu hỏi