Tìm thấy 749 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
91
Cấp lại phù hiệu xe trung chuyển
Mức độ 4
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 4
92
Cấp phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công –ten- nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt
Mức độ 4
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 4
93
Cấp phù hiệu xe nội bộ
Mức độ 4
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 4
94
Cấp phù hiệu xe trung chuyển
Mức độ 4
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 4
95
Gia hạn Giấy phép liên vận Việt – Lào và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào
Mức độ 4
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 4
96
Gia hạn Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào và Campuchia
Mức độ 4
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 4
97
Gia hạn đối với phương tiện phi thương mại Campuchia lưu trú tại Việt Nam
Mức độ 4
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 4
98
Đăng ký khai thác tuyến
Mức độ 4
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 4
99
Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Lào - Campuchia
Mức độ 4
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
100
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng.
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
101
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn.
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
102
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu.
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
103
Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào đối với phương tiện phi thương mại và phương tiện thương mại phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã trên lãnh thổ Lào
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
104
Cấp Giấy phép vận tải loại E; loại F, G lần đầu trong năm
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
105
Cấp giấy phép xe tập lái
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ