Tìm thấy 749 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
76
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương.
Mức độ 3
Sở Công thương
Điện
Mức độ 3
77
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương.
Mức độ 3
Sở Công thương
Điện
Mức độ 3
78
Cấp sửa, đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03 MW đặt tại địa phương
Mức độ 3
Sở Công thương
Điện
Mức độ 3
79
Huấn luyện và Cấp mới thẻ an toàn điện nông thôn
Mức độ 3
Sở Công thương
Điện
Mức độ 3
80
Huấn luyện và Cấp sửa đổi bổ sung thẻ an toàn điện nông thôn
Mức độ 3
Sở Công thương
Điện
Mức độ 3
81
Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Điện ảnh
Mức độ 3
82
Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim (- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu; - Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện: + Sản suất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến; + Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến)
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Điện ảnh
Mức độ 4
83
Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác
Mức độ 4
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 4
84
Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Mức độ 4
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 4
85
Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia
Mức độ 4
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 4
86
Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia đối với phương tiện vận tải phi thương mại là xe công vụ, xe của các đoàn thể và các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao, xe do doanh nhân ngoại quốc tự lái trừ phương tiện của các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, văn phòng các Bộ, các đoàn thể và các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao đóng tại Hà Nội
Mức độ 4
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 4
87
Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào đối với phương tiện thương mại (áp dụng cho phương tiện kinh doanh vận tải)
Mức độ 4
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 4
88
Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép
Mức độ 4
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 4
89
Cấp lại phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công - ten- nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt
Mức độ 4
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 4
90
Cấp lại phù hiệu xe nội bộ
Mức độ 4
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ