Tìm thấy 624 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
76
Cấp lại phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công - ten- nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
77
Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ.
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
78
Cấp phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công –ten- nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
79
Gia hạn Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào và Campuchia
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
80
Đăng ký xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến.
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
81
Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
82
Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào đường tỉnh.
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ địa phương
Mức độ 3
83
Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường tỉnh đang khai thác
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ địa phương
Mức độ 3
84
Cấp phép thi công đường nhánh đấu nối vào đường tỉnh
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ địa phương
Mức độ 4
85
Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.
Mức độ 4
Sở Tài Nguyên Môi Trường
Đất đai
Mức độ 4
86
Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép cơ quan có thẩm quyền đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Mức độ 4
Sở Tài Nguyên Môi Trường
Đất đai
Mức độ 4
87
Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao. (Đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực dự án vì mục đích quốc phòng an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì nộp hồ sơ xin giao đất, thuê đất trong thời gian thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt mà không phải chờ đến khi hoàn thành việc giải phóng mặt bằng)
Mức độ 4
Sở Tài Nguyên Môi Trường
Đất đai
Mức độ 4
88
Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.
Mức độ 4
Sở Tài Nguyên Môi Trường
Đất đai
Mức độ 4
89
Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Mức độ 4
Sở Tài Nguyên Môi Trường
Đất đai
Mức độ 4
90
Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng .
Mức độ 4
Sở Tài Nguyên Môi Trường
Đất đai