Tìm thấy 624 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
61
Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ
Mức độ 3
Sở Công thương
Điện
Mức độ 3
62
Cấp lại thẻ an toàn điện nông thôn
Mức độ 3
Sở Công thương
Điện
Mức độ 3
63
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương.
Mức độ 3
Sở Công thương
Điện
Mức độ 3
64
Huấn luyện và Cấp mới thẻ an toàn điện nông thôn
Mức độ 3
Sở Công thương
Điện
Mức độ 3
65
Huấn luyện và Cấp sửa đổi bổ sung thẻ an toàn điện nông thôn
Mức độ 3
Sở Công thương
Điện
Mức độ 3
66
Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Điện ảnh
Mức độ 3
67
Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim (- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu; - Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện: + Sản suất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến; + Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến)
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Điện ảnh
Mức độ 3
68
Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho tất cả các loại phương tiện thủy nội địa
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đăng kiểm
Mức độ 3
69
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn.
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
70
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu.
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
71
Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
72
Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào đối với phương tiện phi thương mại và phương tiện thương mại phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã trên lãnh thổ Lào
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
73
Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào đối với phương tiện thương mại (áp dụng cho phương tiện kinh doanh vận tải)
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
74
Cấp giấy phép xe tập lái
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
75
Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ