Tìm thấy 749 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
61
Đăng ký tập sự hành nghề công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
62
Cấp Giấy chưng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh
Mức độ 3
Sở Công thương
Công Nghiệp Địa Phương
Mức độ 3
63
Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa
Mức độ 3
Sở Công thương
Công Nghiệp Nặng
Mức độ 3
64
Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn nhóm B, C
Mức độ 3
Sở Công thương
Công Nghiệp Nặng
Mức độ 3
65
Thủ tục hành chính thành lập thôn mới, tổ dân phố mới
Mức độ 3
Sở Nội Vụ
LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
Mức độ 3
66
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
67
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
68
Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương
Mức độ 3
Sở Công thương
Điện
Mức độ 3
69
Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ
Mức độ 3
Sở Công thương
Điện
Mức độ 3
70
Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kVtại địa phương
Mức độ 3
Sở Công thương
Điện
Mức độ 3
71
Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03 MW đặt tại địa phương.
Mức độ 3
Sở Công thương
Điện
Mức độ 3
72
Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương
Mức độ 3
Sở Công thương
Điện
Mức độ 3
73
Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện đăng ký doanh nghiệp tại địa phương
Mức độ 3
Sở Công thương
Điện
Mức độ 3
74
Cấp lại thẻ an toàn điện nông thôn
Mức độ 3
Sở Công thương
Điện
Mức độ 3
75
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ đến cấp điện áp 0,4 kVtại địa phương
Mức độ 3
Sở Công thương
Điện