Tìm thấy 624 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
616
Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu D
Mức độ 3
Ban quản lý các khu Công nghiệp tỉnh
Xuất, nhập khẩu
Mức độ 3
617
Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 3
618
Thủ tục giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương.
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 4
619
Thông báo hoạt động khuyến mại.
Mức độ 4
Sở Công thương
Xúc tiến thương mại
Mức độ 4
620
Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại.
Mức độ 4
Sở Công thương
Xúc tiến thương mại
Mức độ 4
621
Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Mức độ 4
Sở Công thương
Xúc tiến thương mại
Mức độ 4
622
Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Mức độ 4
Sở Công thương
Xúc tiến thương mại
Mức độ 4
623
Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại tại Việt Nam.
Mức độ 4
Sở Công thương
Xúc tiến thương mại
Mức độ 4
624
Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam.
Mức độ 4
Sở Công thương
Xúc tiến thương mại