Tìm thấy 624 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
46
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
47
Thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
48
Thành lập Văn phòng công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
49
Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
50
Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
51
Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
52
Đăng ký tập sự hành nghề công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
53
Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
54
Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
55
Cấp Giấy chưng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh
Mức độ 3
Sở Công thương
Công Nghiệp Địa Phương
Mức độ 3
56
Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa
Mức độ 3
Sở Công thương
Công Nghiệp Nặng
Mức độ 3
57
Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn nhóm B, C
Mức độ 3
Sở Công thương
Công Nghiệp Nặng
Mức độ 3
58
Thủ tục hành chính thành lập thôn mới, tổ dân phố mới
Mức độ 3
Sở Nội Vụ
LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
Mức độ 3
59
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Chứng Thực
Mức độ 3
60
Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương
Mức độ 3
Sở Công thương
Điện