Tìm thấy 749 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
16
Thủ tục thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu
Mức độ 4
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nghệ thuật biểu diễn
Mức độ 3
17
Thủ tục chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nghệ thuật biểu diễn
Mức độ 3
18
Thủ tục cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nghệ thuật biểu diễn
Mức độ 3
19
Thủ tục cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nghệ thuật biểu diễn
Mức độ 3
20
Thủ tục cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nghệ thuật biểu diễn
Mức độ 3
21
Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nghệ thuật biểu diễn
Mức độ 4
22
Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT
Mức độ 4
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm xã hội
Mức độ 4
23
Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ - BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.
Mức độ 4
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm xã hội
Mức độ 4
24
Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH
Mức độ 4
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm xã hội
Mức độ 4
25
Thủ tục thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Mức độ 4
Sở Lao động, Thương binh – Xã hội
Bảo trợ xã hội
Mức độ 4
26
Thủ tục tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Mức độ 4
Sở Lao động, Thương binh – Xã hội
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
27
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh – Xã hội
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
28
Thủ tục cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh – Xã hội
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
29
Thủ tục giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh – Xã hội
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
30
Thủ tục đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh – Xã hội
Bảo trợ xã hội