Đến tháng 7
Tỉnh Hưng Yên đã giải quyết

98.9 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 23/07/2019)